بایگانی برچسب: چهارنعل اسب

منظور از چهارنعل رفتن چیست؟

چهارنعل اسب

رابطه مناسب با اسب به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که با شناختن اسب و رفتارهای او ممکن می‌شود. اسب‌ها نیز همانند حیوانات دیگر رفتار مربوط به خود را دارند. یکی از مهمترین مسائل مربوط به حرکات اسب چهارنعل رفتن است که در این مطلب اسب پرشیا به شرح این موضوع …

مشاهده بیشتر »